Verhalen over leven
  mijn tuin in de zomer 

Henk

Rouwbericht
tekst en beeld van de rouwkaart

Programma
Programma van de afscheidsceremonie

Jan
eerste helft afscheidsceremonie

Amber
Afscheid van mijn moeder

Mamma, Els, Bernadine, Simone
afscheidswoorden

Henk
afscheidswoord van Henk
Saskia, Frank, Gabriëlle en Jacques
Afscheidswoorden

Afscheidswoord van Henk


Lieve Mar en aanwezigen,

ik gebruik de naam Mar, de afkorting van Mariella, zoals ik haar 35 jaar geleden heb leren kennen. Ik moet opschieten want ik heb 4 minuten tijd gekregen om hier iets te zeggen en die wil ik graag gebruiken. Is ook helemaal in Mar d’r stijl;
structuur, doorgaan en opschieten. 

Aan de hand van het alfabet heb ik woorden gekozen die bij jou, Mar, passen of een nadrukkelijke relatie met jou hebben. 

A staat onvoorwaardelijk en bovenaan voor Amber, de absolute diamant in jou leven. Daarnaast staat de A voor assertief, want als ik iemand ken die dat is, dan ben jij het wel, soms bij het genante af hoe ver je kon gaan met je mening of je wens door te drukken. 

B staat voor Bernadine, je nadenkende onmisbare zus. 

C staat voor constructief want dat was typerend voor Mar, bouwen en snel! C staat  ook voor Cappucino met een glas water (waar je dan niet voor hoeft te betalen natuurlijk, want anders werd Mar weer een beetje boel assertief). 

D staat voor haar digitale Dagboek zoals zij dat de laatste 2 jaar op bijzondere wijze heeft vorm gegeven. Zij fluisterde mij op maandag voor haar overlijden, dat zij niet had kunnen bedenken dat het zoveel impact zou hebben voor zoveel mensen. Ook staat de D voor De Jong haar familienaam die zij met trots altijd heeft gedragen. 

E Staat voor Els, de bedachtzame onmisbare zus.     

F Feesten en dansen daar was je altijd voor te porren. 

G staat voor Gaby, je andere naam, en voor gezelligheid, altijd welkom als je langs komt bij jou thuis en ook altijd je persoonlijk uitzwaaien als je weer weg ging. 

H staat voor Humor, onder andere een manier waarmee je de kanker te lijf bent gegaan. Ik vond het soms wat te zwart en te direct en zei dat ook tegen jou, waarna jij dan onbedaarlijk kon lachen want dat verwachtte je niet van mij: “O ja, daar kan Henk niet zo goed tegen” zei je dan besmuikt. 

I staat voor Individu, je hebt altijd je eigen plan getrokken, ging alleen “uit” in Amsterdam en vond daar de feesten en dancings die bij jou pasten. 

J staat met gouden letters geschreven voor JAN, en daar zijn verder geen woorden voor. 

K ontkom ik niet aan: de kanker waaraan jij ten onder bent gegaan, maar die je hebt bestreden met jou typerende karakter, er uit halen wat er in zit en niet wegkwijnen achter de geraniums. 

L staat voor de liefde voor alles wat leeft, hoe jij naar de natuur kijkt, je tuin, de vogels en de bloemen maar zeker ook naar de mensen om je heen. 

M staat voor Mamma en Mariella. De band met je moeder is bijzonder en toch heb je haar moeten loslaten, terwijl je wist hoe moeilijk dit was omdat jezelf ook Mamma bent. 

N staat voor neefjes en nichtjes die bij jou altijd terecht konden voor hun praktische en zeker ook emotionele problemen. 

O staat voor oprecht, want dat ben jij in wat je zegt en doet, je kan iedereen eerlijk in de ogen kijken. 

P staat voor Pappa, want je was een pappa’s kindje en we gaan je straks bij hem terugbrengen. 

R staat voor regelaar, dat kon je goed, feesten regelen, en zeker ook de laatste tijd heb je zoveel mogelijk zelf geregeld en gedaan vooruit lopend op dit afscheid. 

S staat voor Simone, de uitvoerende onmisbare zus 

T staat voor toekomst die nooit zonder jou in onze gedachten zal zijn. 

U is voor de uitleg die ik niet kan vinden waarom wij jou nu al moeten kwijtraken. 

V staat voor de vrienden waarvan er hier velen aanwezig zijn en dan nog de onzichtbare vrienden die je via je dagboek hebt leren kennen. 

W staat voor Wilma, 1 van de voor ons bekende lotgenoten, waarmee je het nu een gezellig gaat maken, waar je ook bent. 

Z staat voor jou 3 zwagers, Thijs, Wout en mijzelf, waarbij wij het voorrecht hebben gehad jou zwager te mogen zijn.  Het ga je goed  Schone zus!!